Dagvoorzitter
&
Spreker

S42447 (299 van 363)_edited.jpg
Dagvoorzitter met inhoud of spreker

Bent u op zoek naar een energieke (dag)voorzitter met inhoud? Om uw netwerk, taskforce, stakeholdersdialoog, verantwoordingsdag, interne of externe conferentie te begeleiden op inspirerende en verbindende wijze? Neem dan contact met mij op!

Ruim 15 jaar ervaring breng ik mee als programmamaker en (dag)voorzitter van bestuurlijke netwerken, dialogen, intervisies en conferenties. Ik put daardoor uit talrijke gespreks- en werkvormen om u, uw netwerkleden of uw gasten op dynamische wijze te verbinden aan uw doel en samen toe te werken naar een concreet resultaat aan het eind van de bijeenkomst. Ik faciliteer uw resultaat. Met inhoud, dynamiek en energie.

 

Spreker met een verhaal
 

Als moeder van een dochter met Down Syndroom kan ik u inspireren op een manier die raakt. Onze dochter leert mij en u lessen over kwetsbaar durven zijn en geen masker hebben. Eigen regie en zelfredzaamheid, moed hebben en mee doen in de inclusieve samenleving. Ik kan u een inkijkje geven, uit eigen ervaring, over de botsing van het systeem versus de leefwereld. 

Waar nodig neem ik een toekomstoverdenking mee waarbij de balans tussen technologie, privacy en menselijke maat aan de orde komt. Ik kan deze ervaringen vertellen en vertalen naar prikkelende overdenkingen voor uw bestuurskamer. Juist omdat ik ook uw taal spreek en dilemma's vanuit dit perspectief (h)erken.

In overleg bepalen we het onderwerp en de vertaling naar uw doel van de bijeenkomst. 

Kennismaken? Ik neem de enige echte Bossche chocolade bol voor u  mee!