Governance Aanbod

Toezichtvisie

Toezichtkader

Uw governance nieuwe stijl

Goed intern toezicht daagt u uit om uw te luisteren, denken en handelen vanuit uw visie op goed toezicht en bijbehorende kernwaarden. Om op open, toegankelijke en aanspreekbare wijze verantwoording af te leggen. Structureel in contact te zijn met uw interne en externe belangenhouders. En het vraagt om een groot reflectief vermogen: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Mijn aanbod daagt u uit om deze elementen te overdenken, te doorleven en vooral te vertalen naar een praktische werkwijze. Zodat u op eigentijdse wijze uw rol invult namens de samenleving.