Ontwikkeling van uw visie vanuit de leefwereld

S42447 (299 van 363)_edited.jpg

Ontwikkeling van uw toekomstvisie, strategie, kernwaarden

Als RvB/CvB staat u aan het stuur om de nieuwe visie te ontwikkelen waar de vragen uit de leefwereld van uw client, patient, huurder, student of bewoner centraal staat. Dat kan enkel wanneer u in een structurele dialoog samen met uw belangenhouders  een gedragen richting voor de toekomst ontwikkelt. 
 

U staat daarbij voor vragen zoals:

  • Wat is in essentie de maatschappelijke toegevoegde waarde van uw organisatie? Nu en over 7 jaar?

  • Welke maatschappelijke, technologische, politieke en organisatorische trends geven richting en hebben impact op uw stip aan de horizon? 

  • Hoe ontwikkelt u een visie in samenspraak met uw interne en externe belangenhouders?

  • En hoe houdt u hen structureel aangehaakt aan uw governance? En tijdens de implementatie van de bijbehorende strategie? 

  • Welke (sociale) innovaties gaat u dan strategisch inzetten in samenhang met en op weg naar deze stip? 

  • Welke kernwaarden duiden het dna van uw vakmanschap en innovatieve cultuur?

  • Hoe gaat u deze waarden tot leven roepen binnen uw besturingsfilosofie?

  • Wat is de rol van de RvB en waar neemt u de RvT/RvC mee in dit proces?

Vanuit mijn faciliterende veranderaanpak ontwerp en begeleid ik u, uw medewerkers en raad in een energiek proces. De (toekomst)vraag van belangenhouders en trends in uw buitenwereld zijn leidend. U vertaalt deze inzichten naar een heldere visie, strategie, besturingsfilosofie en strategische innovatie-opgave.

 

In samenspraak met u, uw medewerkers, externe belangenhouders, markt en wetenschap ontwikkelt u een scherp beeld van toekomstige ontwikkelingen en de impact op uw organisatie. Mijn proces laat u denken en doen. Het levert u vanaf de eerste dag energie, kennis, verbinding en een duidelijke ambitie op. 

 

Mijn aanpak is een moderne faciliterende verandermethode, die is gebaseerd op onder andere wetenschappelijke en moderne managementmethodieken zoals Design Thinking, Theory U en Appreciative Inquiry.

Meer informatie