innovatie van uw governance

S42447 (299 van 363)_edited.jpg

Hoe sluit u uw governance aan bij de complexe en snel veranderende buitenwereld?

Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn complex. Keten- en netwerksamenwerking met formele en informele organisaties zijn nodig om op integrale wijze nieuwe antwoorden te formuleren. Waarbij de behoeften uit de leefwereld van 'de mensen waar het om gaat' centraal blijft staan. Dat heeft ook betekenis voor de wijze van uw besturing en toezicht op uw maatschappelijke organisaties. 
 

 • Welke nieuwe allianties geven antwoord op vragen vanuit de leefwereld?

 • Hoe ziet u toe op netwerken en ketensamenwerking?

 • Op welke wijze geeft u uw belanghebbenden echt zeggenschap en/of eigenaarschap? Wat betekent dit voor uw governance?

 • Hoe daagt u het bestuur uit en toetst u het innovatief vermogen?

 • Hoe verbindt u zich vanuit uw controle en verantwoording met de buitenwereld? open, transparant en aanspreekbaar?

 • Op welke wijze vult u uw stakeholdersvisie en relaties eigentijds in?

 • Wat betekent toetsen vanuit waarden voor uw werkwijze?

 • Welke dialogen en dilemma's komen dan op de agenda in uw boardroom?

 • Welke nieuwe werkwijze passen daarbij?

Wilt u bovenstaande vragen concreet vertalen naar nieuwe vormen en werkwijze voor uw governance?

 

Ik ontwikkel voor u een maatwerk proces waarin u leert en innoveert in dialoog en verbinding met uw omgeving. Energie, concrete vernieuwing en verbinding is geborgd! 

 

Deze methodiek 'Anders denken, Anders doen' is reeds succesvol toegepast voor bestuurders in het sectoren veiligheid, (jeugd)zorg, woningcorporaties en welzijn en lokale overheden. Deze faciliterende verandermethode is gebaseerd op onder andere Design Thinking, Theory U en Appreciative Inquiry.

Ik begeleid u bij de ontwikkeling van vernieuwende werkwijze voor: 

 • (mede)zeggenschap en eigenaarschap

 • toezicht op netwerken

 • eigentijdse verantwoording

 • waardegerichte dialogen

 • verbinding stakeholders