Over Barbara

 
S42447 (299 van 363)_edited.jpg
S42447 (284 van 363)_edited.jpg

Barbara Geurtsen, voormalig directeur BlomBerg Society, heeft jarenlange ervaring in het inspireren, begeleiden, uitdagen en ontwikkelen van bestuurlijke bijeenkomsten, dialogen, veranderprocessen, innovatie challenges en opleidingen. Altijd gericht op het vinden van vernieuwende antwoorden voor complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van jeugd, veiligheid, wonen, zorg en welzijn. Nieuwe antwoorden in balans met maatschappelijk impact en economisch rendement. Deze vernieuwing zet ook de governance van de publieke organisatie in beweging.

Vanuit haar huidige rol, als zelfstandig adviseur governance & innovatie,  is het de drijfveer van Barbara om door kennis, toekomstvisies en waardegerichte dialogen bestuurders en toezichthouders uit te dagen, te inspireren en te begeleiden bij de verdere eigentijdse ontwikkeling van hun besturing en intern toezicht. 

De maatschappelijke opgave, trends, verbinding met belangenhouders en het perspectief van de leefwereld zijn structureel verbonden in haar werkwijze. Dat is haar signatuur. Barbara kan door haar achtergrond putten uit een rijke bron van leer- en innovatiemethodieken, gespreksvormen, bestuurlijk netwerk en een domeinoverstijgende blik.

Het liefst werkt Barbara samen met bestuurders en toezichthouders die het lef, visie en durf hebben om met elkaar een eigentijdse aanpak te ontwikkelen voor goed bestuur, toezicht en besturing  van maatschappelijke organisaties. 

U weet een ding zeker: inspiratie, verbinding en vernieuwing zijn gegarandeerd!
 

Barbara voegt de grootste waarde toe als inspirator, adviseur, programma-ontwikkelaar en procesbegeleider van o.a. uw:
 

  • RvT zelfevaluaties

  • Governance opleidingen en conferenties

  • RvB/RvT strategie, hei- en brainstormsessies

  • Toezichtvisie, kernwaarden en toezicht- en toetsingskader

  • Stakeholdersvisie

  • Stakeholdersdialogen

  • Jaarlijkse verantwoordingsdag

Vernieuwing aanjagen

Barbara draagt ook zelf bij aan de ontwikkeling van good governance. Zo spreekt zij op bijeenkomsten over trends en vernieuwing in governance. Daarnaast rond zij een masterstudie af waar zij onderzoekt op welke wijze innovatie in governance in het sociaal domein plaats kan vinden. Specifiek is daarbij aandacht voor de thema's: toezicht op allianties, boardroom dynamics en invloed van stakeholders. Vanuit dit laatste vraagstuk is zij ook betrokken als partner  van &Society. Een samenwerkingsverband dat zich richt op verbinding van belangenhouders aan governance via structurele stakeholdersdialogen.