Onderzoek, Publicatie & Innovatie

Onderzoek
vernieuwing governance zorg en welzijn (december 2019)

Publicatie
Mindf*ck in de boardroom (voorjaar 2019)

- uw maatwerk traject -
 

vernieuwing van
uw governance

Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn complex. Keten- en netwerksamenwerking met formele en informele organisaties zijn nodig om op integrale wijze nieuwe antwoorden te formuleren. Waarbij de behoeften van 'mensen waar het om gaat' centraal blijft staan. Dat heeft ook betekenis voor de wijze van besturing en toezicht op de maatschappelijke organisaties. 

 

Door onderzoek, publicaties en ontwikkeling van leer- en innovatieprocessen daag ik u uit om uw governance op eigentijdse wijze in te vullen. In dialoog met uw buitenwereld en met actuele kennis over vernieuwing in governance en uw sector.

 

De door mij ontwikkelde methodiek 'Anders denken, Anders doen' is reeds succesvol toegepast voor bestuurders in het sectoren veiligheid, (jeugd)zorg, woningcorporaties en welzijn en lokale overheden. Deze faciliterende verandermethode is gebaseerd op wetenschappelijke en actuele managementmethodieken waar onder Design Thinking, Theory U en Appreciative Inquiry.