Stakeholders
 

S42447 (284 van 363)_edited.jpg
Stakeholdersvisie, beleid en dialogen
 
Een eigentijdse visie op governance vraagt van u verbinding met de buitenwereld.
 
  • Welke rol speelt u als raad in de verbinding met interne en externe belangenhouders?
  • Wat is het samenspel hierin met uw bestuur? 
  • Wie zijn deze stakeholders en hoe krijgen zij door dialoog invloed in uw governance?
  • Hoe toetst u als raad of de belanghebbenden zijn verbonden aan de voorliggende governancevraagstukken?

&Society heeft zicht gespecialiseerd in de verbinding van stakeholders aan uw governance. Als partner van &Society begeleid ik uw collega-bestuurders en toezichthouders bij de ontwikkeling van een visie, beleid en de realisatie van waardevolle stakeholdersdialogen. Ons motto is daarbij "wie goed luistert, hoort de toekomst!". 

 

Hoe goed luistert uw bestuur en raad structureel naar de behoeften van stakeholders en welke toekomst ziet u dan verschijnen? Benieuwd wat &Society voor u kan betekenen? Kijk dan op www.ensociety.nl

​​

  • Stakeholdersdialogen

  • Stakeholdersvisie

  • Belangenhoudersconferentie

  • Nieuwe vormen van zeggenschap

  • Maatschappelijke Raad 

  • Samenspel RvT/RvB stakeholders