Toezicht
visie

S42447 (299 van 363)_edited.jpg
Toezichtvisie, Toetzicht- en Toetsingskader

Heeft u uw toezichtvisie helder? Wat is uw moreel kompas als raad? Welke thema's krijgen uw focus komend jaar en op welke wijze toetst u de doelen? Hoe en van wie ontvangt u welke informatie? En wat zijn voor uw raad de kernwaarden van een goede toezichthouder?  Wat betekent dit voor het samenspel met uw bestuurder en de dialoog in de boardroom?

Wilt u uw toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader herijken of ontwikkelen? En tegelijkertijd uw verbinding en professie versterken in uw Raad van Toezicht/Commissarissen?

In 2 prikkelende compacte boardroomdialogen begeleid ik uw raad naar een doorleefde visie, gedeeld kader en concrete handreikingen om in de praktijk vorm te geven aan eigentijds goed toezicht.

Indien gewenst is dit pakket uit te breiden met een masterclass governance.

Meer informatie