Dag van de Verantwoording

S42447 (284 van 363)_edited.jpg
Hoe legt u op eigentijdse wijze verantwoording af? 

Hoe legt u verantwoording af aan uw interne en externe belangenhouders over de gemaakte keuzes en hoe uw organisatie daardoor welke waarde heeft toegevoegd aan de brede (lokale of regionale) maatschappelijke opgave?

 

Als interne toezichthouder wordt ook van u verwacht dat u open, toegankelijk en  aanspreekbaar bent. Zo draagt intern toezicht bij aan de legitimatie van publieke organisaties. 

 

Heeft u al eens gedacht aan een Dag van de verantwoording?

Raad/College van Bestuur en toezichthouders leggen daar ieder vanuit hun rol verantwoording af aan interne en externe belangenhouders. 

 

Deze dag is gelijk ook een gelegenheid om toekomstige ontwikkelingen te delen, activiteiten zichtbaar te maken of in dialoog te treden met uw stakeholders.

Benieuwd hoe een verantwoordingsdag ingevuld kan worden voor uw organisatie? 

Op basis van uw ambities en behoeften van uw doelgroepen ontwikkel ik een sprankelend programma. Met meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en presentatie van bestuurlijke bijeenkomsten, kunt u rekenen op een dynamische programma en een verfrissend dagvoorzitterschap.

 

Mijn samenwerkingspartners organiseren desgewenst deze dag voor uw organisatie. Zo kunnen uw professionals blijven zich concentreren op hun kerntaak. 

Eigentijdse instrumenten voor verantwoording en verbinding:

 

  • Dag van de Verantwoording

  • Blog/Vlog na vergadering

  • Intranet

  • Infographic

  • Belangenhoudersconferentie

  • Themabijeenkomsten CR, OR

Meer informatie

Liever een andere vorm van eigentijdse verantwoording ontwikkelen? Dat kan! 

Ik zet graag mijn inspiratie, kennis en ervaring in om een communicatieconcept te ontwikkelen dat aansluit bij uw context.