Zelf
evaluatie

S42447 (284 van 363)_edited.jpg
Zelfevaluatie

Een goede raad geeft ruimte aan reflectie. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Om zo met elkaar te leren en te blijven ontwikkelen. Reflectiefvermogen is een basisvoorwaarden voor goed toezicht.

 

U blikt met respect terug op de wijze waarop uw raad en leden functioneren. Dat vraagt om een waarachtige dialoog, de openheid en veiligheid om kwetsbaar te zijn in het delen van dilemma's en ontwikkelpunten. Als team en individu. 

 

Hoe vult u uw reflectie in? Pragmatisch na afloop van uw vergaderingen, de jaargesprekken tussen voorzitter, leden en het gehele team.
'Good governance' vraagt ook om een periodieke reflectie onder leiding van een onafhankelijke begeleider. 

Ik faciliteer uw zelfevaluatie door respectvolle dialoog. Hiervoor kan ik putten uit mijn ervaring waarbij ik talrijke methodieken heb ingezet. In overleg met u bepalen we de beste aanpak. De uitkomsten verwerk ik in een verslag inclusief een advies over de ontwikkelpunten voor uw raad. 

Meer informatie